การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขอแนะนำ HRControl – เพิ่มศักยภาพผู้จัดการฝ่าย HR เพื่อผลสำเร็จแห่งการสร้างกำลังคน

human-resource-management

กลยุทธ์ด้าน HR ของคุณ - หากปราศจากการเข้าถึงข้อมูลกำลังคนที่ถูกต้องแม่นยำได้อย่างง่ายดายก็ไม่อาจที่จะยกระดับได้

บุคลากรในองค์กรของคุณอาจเป็นต้นตอที่สำคัญที่สุดแห่งการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถและองค์ความรู้เป็นสำคัญ           การดึงดูด การรักษา และพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจคือกุญแจสำคัญในการแข่งขัน

จึงเท่ากับว่าความผลสำเร็จในกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการควบคุมสถานการณ์หลากรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่   การจ่ายเงินเดือน การประเมินประสิทธิผล สิทธิประโยชน์ การจัดการดูแลการลาป่วยและลากิจ การวางแผนส่งถ่ายงาน ตลอดจนการรายงานในระดับสูง เช่น จำนวนพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว             การหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน การจำแนกเงินเดือน ฯลฯ... มีข้อมูลและการประมวลผลหลากประเภทที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องบันทึก ประมวลผล จัดการ และวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็นภาระหนัก

แต่หากปราศจากข้อมูลกำลังคนขององค์กรที่ครบถ้วน เข้าถึงง่าย และถูกต้องแม่นยำ การตัดสินใจและการดำเนินงานกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อฝ่าย HR ก็จะยิ่งจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อใดที่ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเหตุการณ์และนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับกำลังคนนั้นไม่พร้อมให้ใช้งาน การจะตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทก็จะยากยิ่งขึ้นไปอีก

เหตุใดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) แบบเก่าๆ จึงไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดี

ถึงแม้ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS หรืออาจเรียกว่าระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRMS) จะมีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด ก็ยังพบว่าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ใช้ต่อกันมาในงาน HR หลายครั้งยังมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย แถมยังไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่และผู้จัดการฝ่าย HR ที่ไม่ชำนาญงานเทคนิค ในปัจจุบันยังคงใช้เครื่องมือและฐานข้อมูลที่สะเปะสะปะ มีทั้งตารางข้อมูล Excel หรือแม้แต่ระบบเอกสารกระดาษ เพื่อจัดการดูแลข้อมูลพนักงาน

หลายแห่งใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ใช้ต่อกันมา ซึ่งไม่เพียงแค่มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย แต่ยังไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่และผู้จัดการฝ่าย HR ที่ไม่ชำนาญงานเทคนิค อีกทั้งยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังคน ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือปรับใช้นโยบายและกระบวนการ HRM อย่างสม่ำเสมอ โดยเท่าทันกับศตวรรษที่ 21 แต่อย่างใด ผลที่ตามมาคืองานจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูล การสร้างรายงาน หรือการพัฒนาระบบ จะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้ง สิ้นเปลือง และยากลำบาก แถมยังไม่สามารถสร้างข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ แม่นยำ และนำไปปฏิบัติได้      อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของกำลังคน

HRControl มอบความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของคุณอย่างครบวงจร

ถือเป็นโชคดีที่เรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจโอกาสในการแข่งขันใหม่ๆ และผลประโยชน์ทางธุรกิจของ HRIS สมัยใหม่ จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบและโซลูชัน HRM ที่ครอบคลุมรอบด้านได้ ซอฟท์คอนโทรลภาคภูมิใจนำเสนอ HRControl ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงพลัง ปรับแต่งได้หลายรูปแบบ และเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแก้ไขขีดจำกัดและจุดด้อยของระบบ HRM แบบเดิมๆ รวมทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการเชิงกลยุทธ์ของผู้จัดการกำลังคนแห่งยุคสมัยใหม่ได้อีกด้วย

 

 

HRControl by SoftControl

HRControl ให้ HRMS ที่ใช้งานง่าย แบ่งเป็นสัดส่วน และรวมศูนย์การดูแลระบบ ซึ่งตรงตามความต้องการสำหรับสภาพแวดล้อมฝ่าย HR สมัยใหม่ ขับเคลื่อนและปรับปรุงการตัดสินใจในการจัดการกำลังคนของคุณให้เหมาะสม ด้วยการป้อนและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ 'แหล่งความจริงหนึ่งเดียว' ตลอดจนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานสะดวก และการรายงานอันทรงพลัง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ กระบวนการ และระเบียบการของคุณอย่างเห็นได้ชัด

ต่อไปนี้เป็นโมดูลอันทรงพลังเพียงส่วนหนึ่งของ HRControl:

 • การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PIM) รักษาบันทึกพนักงาน เช่น ประวัติพนักงานและประวัติการทำงานอย่างง่ายดาย
 • การจัดการประสิทธิภาพพนักงาน ปรับปรุงฟังก์ชันที่สำคัญของงาน HR ด้วยคุณสมบัติการประเมิน
 • ระบบการจัดการวันลาหยุดขั้นสูง จัดการคำร้องลาหยุดของพนักงานด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังและการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น
 • การสรรหาบุคลากร จัดการวงจรการจ้างงานอย่างง่ายดายและเป็นมืออาชีพ
 • พนักงานเข้าและพนักงานออก สำหรับงานสำคัญอย่างการสรรหาบุคลากรและการเลิกจ้างงาน พร้อมแดชบอร์ดส่วนกลางที่ใช้งานง่าย
 • การจัดการเวลาและการเข้างาน: เข้าใจแนวโน้มการเข้างานของบุคลากร ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองในด้านการตรวจตราการเข้างาน
 • การจัดการฝึกอบรม สร้างและจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยโมดูลการฝึกอบรมของ HRControl และติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรมโดยเทียบกับแผนอาชีพและการถ่ายทอดงาน
 • การบริการตนเองของพนักงาน ให้บุคลากรสามารถเข้าถึง หรือให้ทีมงานสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานฝ่ายบุคคล

HRControl Modules

ยิ่งไปกว่านี้ HRControl ยัง:

 • เกิดจากโครงสร้างแบบหลายโมดูล ให้คุณตัดสินใจเลือกได้ว่าต้องการโมดูลใด
 • มอบคุณสมบัติแผงควบคุมและการรายงานสำหรับทุกโมดูล
 • รวมโมดูลการจัดการระบบและหน้าที่ของผู้ใช้ ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือเพื่อการควบคุมดูแลส่วนกลางที่จัดการได้ง่าย
 • พร้อมใช้งานเป็นแบบบริการบนเว็บหรือเป็นแอพพลิเคชันติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ทั้งสองแบบปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย
 • ติดตั้งและกำหนดค่าได้สะดวกรวดเร็ว
 • แทบไม่ต้องฝึกอบรมการใช้งาน
 • สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
 • สามารถโต้ตอบกับระบบอื่นๆ ได้
 • บริการโดยทีมสนับสนุนผู้ชำนาญของซอฟท์คอนโทรลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการคุณถึงที่ในกรุงเทพฯ พูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


เชิญคุณพูดคุยกับที่ปรึกษา HRMS ของเราเกี่ยวกับความท้าทายและความต้องการด้านการจัดการงาน HR ของคุณ และเพื่อรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HRControl.

หากคุณต้องการผลสำเร็จในการจัดเก็บและการจัดการเอกสาร โทรศัพท์หาเราโดยตรงได้ที่ +66 2 105-4068 หรือติดต่อเรา