ระบบการจัดการความรู้และระบบการจัดการการเรียนรู้ ประเทศไทย

TIMControl – ศูนย์รวมแห่งการเรียนและองค์ความรู้ของคุณ รากฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประสิทธิผล และความได้เปรียบในการแข่งขัน

LMS-Knowledge-Management

การจัดการความรู้ของบริษัทในเศรษฐศาสตร์แห่งองค์ความรู้

timcontrol-kidบ่อยครั้งเรากล่าวกันด้วยเหตุผลที่เข้าทีว่าสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรหนึ่งๆ คือบุคลากร แต่ประสิทธิผลของพนักงานก็ต้องอาศัยการจับคู่ที่ถูกต้องระหว่างคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับงานกับทักษะ และประสบการณ์ที่พนักงานมีเมื่อเข้าทำงานแล้ว พนักงานก็ต้องได้รับการเสริมศักยภาพผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้น การลงทุนฝึกอบรมพนักงานดังกล่าวนี้จะให้ผลลัพธ์ระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อองค์ความรู้ของพนักงานไม่สูญหายไปพร้อมกัน เมื่อพวกเขาละไปจากตำแหน่งที่บริษัท


การรักษาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของบริษัท จะด้วยการลดการผลัดเปลี่ยนพนักงานก็ดี หรือการบริหารองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็ดีนั้น เป็นหนึ่งในตัวกำหนดหลักเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นวัตกรรม และประสิทธิผลของบริษัทในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ดังเช่นปัจจุบัน ระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่าง TIMControl ของซอฟท์คอนโทรล คือ โซลูชันอันทรงพลังที่จะช่วยคุณรับมือความท้าทายในการจัดการองค์ความรู้ของบริษัทและการเรียนรู้ของพนักงาน

ก่อนอื่นลองมาดูกันว่าความท้าทายที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

ความท้าทายในการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ที่ไม่ได้คุณภาพ

บริษัทและองค์กรจำนวนมากที่เราได้พูดคุยด้วยต่างประสบความลำบากในการจัดการการผลัดเปลี่ยนเข้าออกของพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การวางแผนส่งถ่ายงาน และการใช้องค์ความรู้ของบริษัทให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากบางตัวอย่างดังนี้

กระบวนการเรียนรู้ที่ไร้ประสิทธิภาพ สิ้นเปลือง และเสียเวลา

องค์ความรู้และทักษะที่สอนให้พนักงานใหม่ๆ มักจะอยู่แต่ในสมองของผู้ฝึกอบรมหรือผู้จัดการเท่านั้น หรือบางทีอาจมีอยู่ในเอกสารตีพิมพ์เก่าๆ และแฟ้มข้อมูลเอกสารแจกต่างๆ จึงเป็นผลให้เกิดกระบวนการที่ไร้ประสิทธิภาพ สิ้นเปลือง และเสียเวลา เนื่องจากพนักงานอาจต้องรอนานจนถึงขั้นไม่ได้เรียนรู้

ทักษะที่จำเป็น หรืออาจได้รับองค์ความรู้ที่ผิดพลาดและล้าสมัย ทีมงานที่มีบทบาทหน้าที่เหมือนกันแต่อยู่คนละสถานที่อาจพบกระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาที่แตกต่างจากกันอย่างสิ้นเชิง ทีมงานใหม่จะต้องใช้เวลานานกว่ามากจึงจะสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนได้ผลดี นอกจากนี้พนักงาน

ยังอาจเกิดความคับข้องใจและผิดหวังเนื่องจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ไร้มาตรฐาน ไม่เป็นศูนย์กลาง และผิดวัตถุประสงค์

วงจรปัญหาการสูญเสียองค์ความรู้และเพิ่มกลับเข้ามาใหม่

เมื่อทีมงานสละตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นเพราะย้ายแผนกหรือลาออกไปบริษัทอื่น ทักษะและองค์ความรู้ที่สั่งสมมานั้นก็จะย้ายไปกับพวกเขาด้วย ในหลายกรณี องค์ความรู้นี้จะสูญหายไปตลอดกาล นอกจากนี้ พนักงานใหม่ๆ ที่ย้ายเข้ามารับตำแหน่งงานว่างก็ยังจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ พยายามทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ใหม่ ซึ่งจะต้องกินเวลาอีกยาวนานของพวกเขาเอง ผู้ฝึกอบรม และผู้จัดการขาดการดูแลจากผู้จัดการ

ผู้จัดการมักไม่อาจดูแลได้อย่างทั่วถึงว่าองค์ความรู้และทักษะภายในองค์กรนั้นอยู่ที่ใด จึงทำให้การวางแผนการส่งถ่ายงานและการเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างอยู่เป็นไปได้ยากและไร้ประสิทธิภาพ การขาดความเข้าใจระดับทักษะปัจจุบันของทีมงานและความจำเป็นที่ต้องได้รับการฝึกอบรม ตลอดจนความก้าวหน้าในบทบาทของพวกเขานั้น ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผลงานและประสิทธิผลการทำงานเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้จัดการไม่สามารถเสนอเส้นทางการเติบโตและพัฒนาการในสายอาชีพได้อีกด้วย

LMS and KMS Challenges

ขอต้อนรับสู่ TIMControl – ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) เพื่อความอุ่นใจในการจัดการองค์ความรู้ของคุณ

ซอฟท์คอนโทรลเสริมศักยภาพให้องค์กรของคุณสามารถปฏิวัติรูปแบบการจัดการการเรียนรู้และองค์ความรู้ของพนักงาน โซลูชัน TIMControl ของเราคือระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) และระบบการจัดการความรู้แบบรวมศูนย์ ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ง่าย พร้อมทั้งฝ่ายสนับสนุนที่ดีเยี่ยม วิสาหกิจชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกเลือกใช้อย่างกว้างขวาง

TIMControl เปิดโอกาสให้คุณสามารถเก็บบันทึก จัดโครงสร้าง และทำให้องค์ความรู้ของพนักงานและบริษัทพร้อมใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการสอน การเรียนรู้ การประสานงาน การทำรายงานระดับบริหาร และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ LMS และระบบการจัดการความรู้อันสมบูรณ์แบบ

ของเราจะมอบสิทธิประโยชน์ให้คุณอย่างมหาศาล อาทิ เช่น

  • คุณภาพและการควบคุม: องค์ความรู้จะเป็นแบบรวมศูนย์ ไร้กระดาษ เข้าถึงง่าย และทันต่อปัจจุบันเสมอ
  • ความต่อเนื่อง: การถ่ายโอนความรู้อย่างเป็นมาตรฐานระหว่างทีมงานใหม่และทีมงานที่จะย้ายออก
  • โครงสร้าง: คุณสามารถจัดความรู้ตามระดับชั้นและโครงสร้างให้ตรงตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร สถานที่ บทบาทหน้าที่ของงาน เส้นทางการพัฒนา ฯลฯ...
  • ความปลอดภัย: ความรู้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของวิสาหกิจซึ่งมีความปลอดภัย
  • ความสามารถตรวจสอบ: รายงานและการวิเคราะห์ออนไลน์แบบเรียลไทม์สำหรับผู้จัดการ หัวหน้า และผู้ฝึกอบรม เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้า การออกใบรับรอง การเชิดชูทักษะ การทดสอบ และการพัฒนาในหน้าที่การงาน
  • ความคล่องตัว: แชร์การเข้าถึงและการประสานงานให้พร้อมใช้งานได้ทุกที่บนเครือข่ายของบริษัทหรืออินเทอร์เน็ต ผ่านสื่อ แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์หลากหลายชนิด คุณสมบัติด้านการสื่อสารอันทรงพลัง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม: ใช้เวลาน้อยกว่าในการสร้างพนักงานใหม่ให้พร้อมทำงาน การฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานระหว่างสื่อหลายประเภท ใช้ชั่วโมงทำงานของผู้ฝึกอบรมและผู้จัดการน้อยกว่า
  • เป็นมิตรต่อผู้ใช้: ใช้งานง่าย ปรับแต่งง่าย ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้งาน ไม่ใช่เสียเวลาเรียนรู้การใช้เครื่องมือ
  • ปรับขนาดได้ง่ายๆ: ขยายขนาดการใช้งานได้ง่ายและประหยัดงบประมาณ

TIMControlFeaturesBig

ซอฟท์คอนโทรล – ผู้ให้บริการ LMS ในประเทศไทยที่วางใจได้

หากการรักษาพนักงานและองค์ความรู้ของบริษัทเป็นสิ่งที่คุณและองค์กรคำนึงถึง เชิญพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน LMS และระบบการจัดการความรู้ของเราเกี่ยวกับความท้าทายที่เฉพาะตัวสำหรับคุณ

เรามีประสบการณ์เต็มเปี่ยมที่จะช่วยเหลือให้คุณดำเนินธุรกิจได้โดยที่รู้ว่าองค์ความรู้ของบริษัทจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

พูดคุยกับเรา แล้วเราจะช่วยเหลือคุณให้ปรับปรุงการจัดการความรู้และการเรียนรู้ได้โดยสำเร็จลุล่วงด้วยดี